Ceník a Skupiny

Ceny kurzů platné od 1. 1. 2024.

ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SKUPINY "AM"

Do skupiny AM jsou zařazena motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h:

 • dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm³,
 • čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm³

Podmínky pro udělení oprávnění

 • minimální věk 15 let
 • při věku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce
Cena výcviku "AM" 8.500,- Kč

K uvedené ceně je třeba připočítat správní poplatek v hodnotě 700 Kč

^ TOP

ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SKUPINY "A1"

Ve skupině A1 jsou zařazeny:

 • lehké motocykly o výkonu nejvýše 11 kW a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm³,
 • tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW.

Podmínky pro udělení oprávnění

 • minimální věk 16 let
 • při věku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce
Cena výcviku "A1" 9.000,- Kč
Rozšíření "AM" na "A1" 7.000,- Kč

K uvedené ceně je třeba připočítat správní poplatek v hodnotě 700 Kč

^ TOP

ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SKUPINY "A2"

Ve skupině A2 jsou zařazeny motocykly s výkonem motoru nejvýše 35 kW které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem.

Podmínky pro udělení oprávnění

 • minimální věk 18 let
 • pro rozšíření "A1" na "A2" musí být žadatel alespoň 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A1.
Cena výcviku "A2" 10.000,- Kč
Rozšíření "A1" na "A2" 8.000,- Kč

K uvedené ceně je třeba připočítat správní poplatek v hodnotě 700 Kč

^ TOP

ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SKUPINY "A"

Řidičské oprávnění skupiny A opravňuje k řízení

 • motocyklu s postranním vozíkem nebo bez něj,
 • tříkolových motorových vozidel s výkonem převyšujícím 15 kW.

Podmínky pro udělení oprávnění

 • skupina "A" minimální věk 24 let
 • rozšíření "A2" na "A" minimální věk 20 let
 • pro rozšíření "A2" na "A" musí být žadatel alespoň 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2.
Cena výcviku "A" 11.500,- Kč
Rozšíření "A1" na "A" 10.000,- Kč
Rozšíření "A2" na "A" - dva roky praxe 7.500,- Kč

K uvedené ceně je třeba připočítat správní poplatek v hodnotě 700 Kč

^ TOP

ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SKUPINY "B"

Do skupiny B jsou zařazena motorová vozidla jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg.

Podmínky pro udělení oprávnění

 • minimální věk 18 let
Cena výcviku "B" 15.500,- Kč
uchazeči neovládadající český jazyk 20.000,- Kč

K uvedené ceně je třeba připočítat správní poplatek v hodnotě 700 Kč

^ TOP

ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SKUPINY "B+E"

Řidičské oprávnění skupiny B+E opravňuje k řízení jízdní soupravy složené z motorového vozidla sk. B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg (max. přípustná hmotnost jízdní soupravy přesahuje 3 500 kg).

Podmínky pro udělení oprávnění

 • minimální věk 18 let
 • žadatel je držitelem oprávnění skupiny "B"
Cena výcviku "B+E" 5.500,- Kč

K uvedené ceně je třeba připočítat správní poplatek v hodnotě 700 Kč

^ TOP

ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SKUPINY "B96"

Jde o tzv. řidičské oprávnění skupiny B v rozšířeném rozsahu. Vyznačuje se kódem č."96". Opravňuje k řízení soupravy skládající se z vozidla sk.B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg.
Postačuje složení tzv. "doplňovací zkoušky", tzn. pouze jízda.

Podmínky pro udělení oprávnění

 • minimální věk 18 let
 • žadatel je držitelem skupiny B
Cena výcviku "B96" 4.500,- Kč

K uvedené ceně je třeba připočítat správní poplatek v hodnotě 700 Kč

^ TOP

ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SKUPIN "B" + "A2"

Jde o kombinaci uvedených skupin.

Podmínky pro udělení oprávnění

 • minimální věk 18 let
Cena výcviku "B" + "A2" 25.000,- Kč

K uvedené ceně je třeba připočítat správní poplatek v hodnotě 700 Kč

^ TOP

ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SKUPIN "B" + "T"

Jde o kombinaci uvedených skupin.

Podmínky pro udělení oprávnění

 • minimální věk 18 let
Cena výcviku "B" + "T" 26.500,- Kč

K uvedené ceně je třeba připočítat správní poplatek v hodnotě 700 Kč

^ TOP

ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SKUPINY "C"

Ve skupině oprávnění C jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktoru, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.

Podmínky pro udělení oprávnění

 • minimální věk 18/21 let
Cena výcviku "C" 20.000,- Kč

K uvedené ceně je třeba připočítat správní poplatek v hodnotě 700 Kč

^ TOP

ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SKUPINY "C+E"

Řidičské oprávnění skupiny C+E opravňuje k řízení jízdní soupravy složené z motorového vozidla sk. C a přípojného vozidla jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 750 kg.

Podmínky pro udělení oprávnění

 • minimální věk 18/21 let
 • žadatel je držitelem skupiny C
Cena výcviku "C+E" 9.000,- Kč

K uvedené ceně je třeba připočítat správní poplatek v hodnotě 700 Kč

^ TOP

ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SKUPINY "D"

Skupina oprávnění D opravňuje k řízení motorových vozidel určených pro přepravu více než 8 osob kromě řidiče ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.

Podmínky pro udělení oprávnění

 • minimální věk 24 let
 • případně 21 let s omezením nebo v kombinaci s dalším profesním školením
 • Žadatel je držitelem skupiny B, C1 nebo C
Rozšíření "C" na "D" 17.000,- Kč
Rozšíření "B" na "D" 26.000,- Kč

K uvedené ceně je třeba připočítat správní poplatek v hodnotě 700 Kč

^ TOP

ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SKUPINY "T"

Skupina oprávnění T opravňuje k řízení traktorů a samojízdných pracovních strojů včetně přípojného vozidla.

Podmínky pro udělení oprávnění

 • minimální věk 17 let
Cena výcviku "T" 13.000,- Kč
Rozšíření "B" na "T" 11.000,- Kč

K uvedené ceně je třeba připočítat správní poplatek v hodnotě 700 Kč

^ TOP

SPRÁVNÍ POPLATKY (poplatky úřadu)

První zkouška z odborné způsobilosti 700 Kč

^ TOP

OPRAVNÉ ZKOUŠKY

Správní poplatky - testy 100,- Kč
Správní poplatky - jízda 400,- Kč
Správní poplatky - technika 200,- Kč
   
PSP (testy-PC) 600,- Kč
   
Autoškola - skupina A 600,- Kč
Autoškola - skupina B 600,- Kč
Autoškola - skupina C 1000,- Kč

^ TOP

NOVÁ VÝUKA

výuka po 3x neúspěch PSP (testy) 5.000,- Kč
výuka po 3x neúspěch jízdy "B" 10.000,- Kč

^ TOP

VRÁCENÍ ŘP

Skupina "A" 5.000,- Kč
Skupina "B" 4.000,- Kč
Skupiny "A" + "B" 9.000,- Kč
Skupiny "B" + "C" 12.000,- Kč
Skupiny "A" + "B" + "C" 17.000,- Kč
Skupina "T" 5.000,- Kč

^ TOP

DOPLŇUJÍCÍ JÍZDY *) a KONDIČNÍ JÍZDY

*) jízda nad rámec vyučovacích hodin

Skupina AM a A1 500,- Kč
Skupina A2 700,- Kč
Skupina A 800,- Kč
Skupina B a B+E 800,- Kč
Skupina C 1100,- Kč
Skupina D 1000,- Kč
Skupina T 700,- Kč
PSP (testy-PC) 300,- Kč

^ TOP

Ceny uvedeny včetně 21% DPH